Nové štítky

V marci 2021 dochádza v celej EÚ k zmene súčasnej podoby energetických štítkov, ktoré poznáme napríklad z chladničiek alebo práčok. Nové európske štítky vnesú poriadok predovšetkým do neprehľadnej situácie v energetických triedach A ++ a A +++, prinesú ale aj ďalšie novinky.

Preč s A+++++++

Moderné domáce spotrebiče sú stále častejšie zaraďované do vyšších energetických tried, než do pôvodne najlepšej zelenej A. Novelou z roku 2010 boli preto zavedené nové úspornejšie triedy, doplnené znamienkami plus s pravidlom: čím viac plus, tým je spotrebič úspornejší.

Súčasne tým ale došlo k postupnej degradácii označenia skupiny A, ktorú dnes rad spotrebiteľov považuje za úspornú, hoci je de facto až na štvrtom mieste. Aj z toho dôvodu bolo rozhodnuté vykonať komplexnú úpravu energetických štítkov a vrátiť sa k pôvodnému označeniu skupín A až G a priradiť im samozrejme inú váhu.

Stále však samozrejme platí, že energetický štítok musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu výrobcu a modelu.

Koniec energetickej triedy A+ u spotrebičov

Kvôli neprehľadnosti v označovaní, skončia v roku 2021 energetické triedy A+, A++ a A+++

Ročná spotreba energií, hlučnosť aj kapacita

Okrem zaradenia spotrebiča do príslušnej energetickej triedy obsahujú nové štítky aj ďalšie informácie týkajúce sa spotreby alebo použitých technológií. Zobrazené budú pochopiteľne len u tých spotrebičov, kde dávajú zmysel. Zo štítku spotrebiteľ pomocou informačných ikon vyčíta napr.:

 • ročnú spotrebu elektriny a vody,
 • hlučnosť v decibeloch a triedu hlučnosti,
 • objem chladiacej a mraziacej časti chladničky,
 • kapacitu bubna práčky,
 • triedu účinnosti odstreďovania a sušenia,
 • dĺžku štandardného pracieho alebo umývacieho cyklu,
 • kapacitu umývačky vyjadrenú počtom jedálenských súprav riadu,
 • viditeľnú uhlopriečku displeja,
 • technológiu zobrazenia.

Viac informácií poskytne QR kód

Novinkou EÚ energetických štítkov je QR kód, po ktorého naskenovaní obdrží spotrebiteľ podrobnejšie parametre výrobku uvedené v európskej databáze výrobkov EPREL (European Product Database for Energy Labelling), spolu s ďalšími informáciami rozhodnými pre nákup a možnosťou ich porovnávania.

Ukážky nových energetických štítkov

Nové energetické štítky vybraného elektra (umývačky, práčky so sušičkou a chladničky) obsahujú QR kód pre ešte podrobnejšie informácie

Tým to ale nekončí

Od 1. marca 2021 sa zmena (resp. zavedenie) energetických štítkov týka 6 skupín elektrospotrebičov:

 • umývačky riadu,
 • práčky a práčky so sušičkou,
 • chladničky,
 • svetelné zdroje,
 • elektronické displeje,
 • komerčné chladiace zariadenia.

Na začiatku roka 2021 je počítané s rozsiahlou informačnou kampaňou, ktorá vysvetlí spotrebiteľom informačné prvky nových energetických štítkov. V ďalších vlnách zmien, ktoré sú naplánované v rokoch 2025 a 2030, dostanú nové štítky tiež vysávače, kuchynské spotrebiče, ohrievače vody alebo napríklad zariadenia na vykurovanie.