• po presmerovaní na oficiálnu stránku výrobcu cez tlačidlo “REGISTRÁCIA TU“ sa otvorí registračný formulár na 7-ročnú záruku
  • nezabudnite, že pred registráciou je potrebné mať naskenovaný alebo odfotený Váš nákupný doklad
  • ako prvé uvediete dátum nákupu Vášho nového spotrebiča do kolónky pre to určenej (viď. obrázok)

  • v ďalšom kroku zadáte údaje o Vami zakúpenom spotrebiči, model spotrebiča a výrobné číslo, ktoré nájdete na výrobnom štítku Vašeho spotrebiča, umiestnenom na Vašom spotrebiči (viď. obrázok)

  • potom nezabudnite do formulára nahrať Váš naskenovaný alebo odfotený nákupný doklad pomocou tlačidla “VYBRAŤ SÚBORY
  • následne vypíšete všetky potrebné kontaktné údaje
  • nakoniec zaškrtnete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a súhlas s podmienkami a takto vyplnený formulár (viď. obrázok) odošlete pomocou
  • tlačidla “REGISTROVAŤ

Certifikát predĺženej 7 ročnej záruky Vám bude zaslaný na Váš mail, ktorý ste zadali do formulára. Tento certifikát si vytlačte a dôkladne uschovajte.