• po presmerovaní na oficiálnu stránku výrobcu cez tlačidlo „REGISTRÁCIA TU“ sa otvorí webová stránka, z ktorej ponuky je potrebné si vybrať na aký motor chcete predĺženú záruku zaregistrovať
  • pomocou tlačidla „VIAC“ sa presmerujete na požadovaný registračný formulár (viď. obrázok)

  • ako prvé vypíšete Vaše kontaktné údaje
  • následne uvediete všetky potrebné informácie o Vašom spotrebiči, typ, modelové označenie, predmet registrácie, servisný index a Ser.n., ktoré nájdete na výrobnom štítku Vášho spotrebiča, umiestnenom na Vašom spotrebiči (viď. obrázok)

  • nakoniec zadáte dátum zakúpenia, názov predajcu Junior GH, s.r.o., taktiež nezabudnite zaškrtnúť súhlasy o poskytnutí Vašich osobných údajov a o obchodných podmienkach a takto vyplnený formulár (viď. obrázok) odošlete pomocou tlačidla „ODOSLAŤ FORMULÁR