• po presmerovaní na oficiálnu stránku výrobcu cez tlačidlo “REGISTRÁCIA TU“ sa otvorí registračný formulár na predĺženú 5-ročnú záruku
  • nezabudnite, že pred registráciou je potrebné mať naskenovaný alebo odfotený Váš nákupný doklad

  • v prvej časti “ÚDAJE O VÝROBKU“ najprv správne odpíšete model a PNC číslo Vášho nového spotrebiča z výrobného štítku (viď. obrázok)
  • potom vypíšete Sériové číslo, ktoré nájdete taktiež na výrobnom štítku Vášho spotrebiča, umiestnenom na Vašom spotrebiči (viď. obrázok) a následne uvediete aj dátum zakúpenia Vášho nového spotrebiča
  • ak sa Vám štítok nedarí nájsť kliknite sem 
  • potom nezabudnite do formuláru nahrať Váš naskenovaný alebo odfotený nákupný doklad pomocou tlačidla “VYBRAŤ SÚBOR“ a do kolónky predajcu uviesť Junior GH, s.r.o. (viď. obrázok)

  • v nasledujúcej časti “ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI“ vypíšete všetky potrebné kontaktné údaje (PSČ uvádzajte v tvare s medzerou !!! napr. 017 07)
  • pokiaľ PSČ uvediete v inom tvare registrácia nebude úspešná

  • nakoniec zaškrtnete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalšie pole na zaškrtnutie je dobrovoľné) a takto vyplnený formulár (viď. obrázok) odošlete pomocou tlačidla “REGISTROVAŤ
  • Do mailovej schránky Vám bude zaslaná overovacia správa, v ktorej na konci nájdete tlačidlo „POTVRDIŤ“, jeho stlačením dokončíte proces registrácie. Dajte si veľký pozor na to, aby ste pri potvrdzovaní potvrdili obidve tlačidlá „POTVRDIŤ“ pokiaľ Ste robili dve registrácie / napr. na predĺženú záruku a motor/ prípadne viac výrobkov za sebou a tým pádom viac tlačidiel „POTVRDIŤ“ v rámci jednej mailovej správy. Ďalšie tlačidlá bývajú skryté pod troma bodkami (viď. obrázok), ak na tie tri bodky nekliknete, tak sa Vám správa nerozroluje a Vy neuvidíte ďalšie tlačidlo „POTVRDIŤ“ a viacnásobnú registráciu nepotvrdíte, v tom prípade Vám bude zaslaný certifikát iba na tú registráciu, ktorú Ste potvrdili v mailovej správe.

Certifikát predĺženej 5 ročnej záruky Vám bude zaslaný na Váš mail, ktorý ste zadali do formulára (viď. obrázok). Tento certifikát si vytlačte a dôkladne uschovajte.

Na uznanie predĺženej záruky je bezpodmienečne nutné mať tento certifikát, pokiaľ ho nemáte predĺžená záruka nebude uznaná.