AEG – návod na 5 ročnú záruku

  • pred registráciou je potrebné mať naskenovaný alebo odfotený nákupný doklad !!!
  • otvorí sa registračný formulár
  • v časti údaje o výrobku treba vypísať jednotlivé položky následovne:
  • ako výrobok treba zvoliť, prípadne napísať model výrobku (príklad: T8DEE68SC)
  • ako sériové číslo treba napísať 8-miestne číslo ktoré nájdeme na štítku výrobku po otvorení dvierok označené ako Ser. No.(príklad:01800047)
  • ako predajcu uveďte Junior GH, s.r.o.
  • v časti údaje o zákazníkovi vypíšte Vaše kontaktné údaje
  • zaškrtnite pole  o súhlase so spracovaním vašich osobných údajov 
  • následne stlačte tlačidlo „REGISTROVAŤ“