Liebherr – návod

  • rolujte stránku smerom dole dokiaľ neuvidíte tabuľku na obrázku:
  • v nej vypíšte svoje údaje a stlačte „ĎALEJ“
  • následne vypíšte sériové číslo a dátum zakúpenia a pokračujte stlačením tlačidla „ĎALEJ“
  • potom zaškrtnite kolónku o dobrovoľnom súhlase
  • následne prepíšte náhodne generovaný kontrolný kód
  • ukážka kódu:
  • ako posledný krok stlačte tlačidlo „PREDLOŽIŤ“